محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
سلفون براق
یک رو 4.8 * 8.5 1000 5 370,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 5 490,000
سلفون مات
یک رو 4.8 * 8.5 1000 5 370,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 5 490,000
سلفون براق دورگرد طرح لمینت
یک رو 6 * 9 1000 9 680,000
دو رو 6 * 9 1000 9 680,000
یک رو 6 * 9 1000 5 720,000
دو رو 6 * 9 1000 5 720,000
سلفن مات دورگرد طرح لمینت
یک رو 6 * 9 1000 9 680,000
دو رو 6 * 9 1000 9 680,000
یک رو 6 * 9 1000 5 750,000
دو رو 6 * 9 1000 5 750,000
سلفون مات دورگرد موضعی
یک رو 6 * 9 1000 14 920,000
دو رو 6 * 9 1000 14 950,000
سوسماری
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 570,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 9 620,000
کتان آلمان
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 430,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 9 480,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 5 470,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 5 500,000
کتان دورگرد آلمان طرح لمینت
یک رو 6 * 9 1000 12 650,000
دو رو 6 * 9 1000 12 680,000
سلفون مات مخملی
دو رو 4.8 * 8.5 1000 10 1,100,000
کتان امباس
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 490,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 9 530,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 5 520,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 5 560,000
طرح چرم
یک رو 4.8 * 8.5 1000 17 600,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 17 650,000
طرح چرم دورگرد طرح لمینت
یک رو 6 * 9 1000 17 720,000
دو رو 6 * 9 1000 17 760,000
گلاسه بدون روکش
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 360,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 9 480,000
گلاسه با روکش یووی
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 430,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 9 530,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 5 460,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 5 560,000
گلاسه با روکش یووی فیلتردار
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 450,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 9 550,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 5 480,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 5 580,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
لمینت براق
دو رو 6 * 9 500 9 1,050,000
دو رو 6 * 9 500 5 1,170,000
دو رو 6 * 9 1000 9 1,750,000
دو رو 6 * 9 1000 6 1,820,000
دو رو 6 * 9 1000 4 2,000,000
لمینت براق طرح موج ( دوگوش گرد )
دو رو 6 * 9 1000 12 1,800,000
لمینت براق ویزیتی
دو رو 4.8 * 8.5 1000 10 1,400,000
لمینت براق مربع
دو رو 6 * 6 1000 11 1,200,000
دو رو 6 * 6 1000 6 1,250,000
لمینت براق گرد
دو رو 6 * 6 1000 11 1,200,000
لمینت براق آرارات
دو رو 6 * 9 1000 11 1,800,000
لمینت براق مثلث
دو رو 4.8 * 6.7 1000 14 1,200,000
لمینت مات
دو رو 6 * 9 500 9 1,500,000
دو رو 6 * 9 500 5 1,550,000
دو رو 6 * 9 1000 9 2,600,000
دو رو 6 * 9 1000 5 2,750,000
لمینت مات طرح موج ( دوگوش گرد )
دو رو 6 * 9 1000 17 2,650,000
لمینت مات ویزیتی
دو رو 4.8 * 8.5 1000 12 2,250,000
لمینت مات مربع
دو رو 6 * 6 1000 12 1,750,000
لمینت مات گرد
دو رو 6 * 6 1000 14 1,750,000
لمینت برجسته موضعی ( استخوانی )
دو رو 6 * 9 1000 9 1,250,000
دو رو 6 * 9 1000 6 1,310,000
لمینت برجسته موضعی طلاکوب
دو رو 6 * 9 1000 14 2,250,000
لمینت برجسته موضعی مخملی
دو رو 6 * 9 1000 17 2,200,000
لمینت برجسته موضعی ویزیتی
دو رو 4.8 * 8.5 1000 12 1,080,000
لمینت برجسته موضعی مربع
دو رو 6 * 6 1000 11 1,080,000
دو رو 6 * 6 1000 6 1,120,000
لمینت برجسته موضعی مخملی مربع
دو رو 5.6 * 5.9 1000 17 1,400,000
لمینت برجسته موضعی طلاکوب مربع
دو رو 6 * 6 1000 14 1,400,000
لمینت مات سلفونی ( استخوانی )
دو رو 6 * 9 1000 9 1,100,000
دو رو 6 * 9 1000 6 1,220,000
لمینت مات سلفونی ویزیتی ( استخوانی )
دو رو 4.8 * 8.5 1000 12 1,000,000
لمینت مات سلفونی مربع ( استخوانی )
دو رو 6 * 6 1000 11 900,000
دو رو 6 * 6 1000 6 1,000,000
سلفون مات مخملی
یک رو 4.8 * 8.5 1000 11 1,000,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 11 1,100,000
سلفون مات مخملی دورگرد ( طرح لمینت )
دو رو 6 * 9 1000 13 1,500,000
سلفون مات مخملی موضعی دورگرد ( طرح لمینت )
دو رو 6 * 9 1000 18 1,750,000
سلفون مات مخملی طلاکوب دورگرد ( طرح لمینت )
دو رو 6 * 9 1000 17 2,400,000
سلفون مات طرح پروانه
دو رو 6 * 9 1000 12 1,100,000
طلاکارت لمینت براق
دو رو 6 * 9 1000 17 3,100,000
طلاکارت لمینت مات
دو رو 6 * 9 1000 17 4,600,000
آهنربایی
یک رو 6 * 9 1000 17 5,200,000
آهنربایی با برش قالب اختصاصی
یک رو 6 * 9 1000 17 6,500,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
لیبل یووی
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 570,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 3 800,000
لیبل یووی فیلتردار
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 600,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 5 650,000
لیبل سلفون براق
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 620,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 5 650,000
لیبل سلفون مات
یک رو 4.8 * 8.5 1000 27 650,000
لیبل سلفون مات طلاکوب
یک رو 4.8 * 8.5 1000 27 1,100,000
لیبل متالایزر
یک رو 4.8 * 8.5 1000 27 2,500,000
لیبل شیشه ای چسباندن از داخل شیشه
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 1,800,000
لیبل شیشه ای چسباندن از بیرون شیشه
یک رو 4.8 * 8.5 1000 9 1,800,000
لیبل سی دی
یک رو 13 * 13 1000 15 4,000,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
پی وی سی 300 میکرون
دو رو 6 * 9 500 12 2,300,000
پی وی سی 500 میکرون
دو رو 6 * 9 500 9 2,850,000
دو رو 6 * 9 500 5 3,000,000
دو رو 6 * 9 1000 9 4,500,000
پی وی سی 500 میکرون برفکی ( نیمه شفاف )
یک رو 6 * 9 500 9 2,850,000
پی وی سی 760 میکرون
دو رو 6 * 9 250 8 3,600,000
دو رو 6 * 9 500 8 6,000,000
دو رو 6 * 9 1000 8 8,900,000
پی وی سی 760 میکرون متالیک
دو رو 6 * 9 500 17 8,200,000